Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận (Binh Thuan Department of Labors, War Invalids and Social Affairs), Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận là 2 đơn vị giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh. Vậy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động thuộc đối tượng nào? Trình tự giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ra sao? Lệ phí thu giấy phép lao động tại tỉnh là bao nhiêu? Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết này.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc đối tượng nào?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Đối với lĩnh vực người lao động nước ngoài thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận giải quyết hồ sơ thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp người nước ngoài dự tính làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì cần phải nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh.

Trình tự giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

– Trước thời hạn ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc.

– Trường hợp người nước ngoài không làm việc thường xuyên thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

– Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung;

– Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở ký duyệt chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bạn nên nộp hồ sơ trực tiếp và có thể nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Thuận.

Lệ phí thu giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội ở Bình Thuận

Theo khoản 3, điều 1, nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận ngày 30/3/2018 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thì mức thu giấy phép lao động tại tỉnh Bình Thuận như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

– Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

– Điện thoại: 0623.821002

– Fax: 0623.825932

– Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Như vậy, PNVT vừa mới thông tin về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận – cơ quan giải quyết giấy phép lao động cho người nước ngoài ở ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về thủ tục làm hồ sơ xin giấy phép lao động thì có thể liên hệ với công ty PNVT của chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ thực hiện hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top