Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì?

Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì? để dùng thuật ngữ chính xác thì chúng ta chia làm 2 trường hợp, để dùng trong văn bản và để dùng trong văn nói. Có thể thể sử dụng là Department of Labors, War Invalids and Social Affairs, hoặc ngắn gọn là Labor Department. Ví dụ Sở lao động thương binh xã hội tỉnh A thì tiếng Anh là “A Department of Labors, War Invalids and Social Affairs”.

sở lao đông thương binh xã hội tiếng anh là gì

Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì?

Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì? Thường chúng ta nói tắt là Sở lao động, là cơ quan tiếp nhận thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ngoài ra, còn Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao cũng có chức năng xét duyệt cấp giấy phép lao động trong phạm vi quản lý của mình.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trong văn viết, theo quy định của nhà nước thì Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì được dùng là Department of Labors, War Invalids and Social Affairs, còn khi nói chỉ cần nói Labor Department khi nói với người nước ngoài.

Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì của người Mỹ, Canada, Úc hay dùng?

Đối với Hoa Kỳ, không dùng Sở lao động thương binh xã hội, mà thường dùng là Bộ lao động Hoa Kỳ, tiếng Anh là: US Department of Labor, khi nói đến Sở lao động có thể dùng Labor Office.

Ở Canada, sở lao động tiếng Anh trước đây là Department of Labour, giờ đây là Department of Labour and Housing

Ở Úc, cũng dùng Department of Labour

Như vậy Sở lao động thương binh xã hội tiếng Anh là gì? đã được giải thích và đưa ra những thuật ngữ tiếng Anh cụ thể. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn. Bạn có thể đóng góp ở mục Comments (bình luận) bên dưới hoặc email phungocviet03@gmail.com. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top