Home Kiến thức GPLĐ Thông báo 4447/TB-BHXH về mức đóng BHXH với NLĐ nước ngoài

Thông báo 4447/TB-BHXH về mức đóng BHXH với NLĐ nước ngoài

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo 4447/TB-BHXH ngày 22/12/2021 về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2022 như sau:

1. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ)

Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể:
TT Người tham gia Mức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước chưa hỗ trợ Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ Số tiền Nhà nước hỗ trợ háng tháng Mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ

TT Người tham gia Mức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước chưa hỗ trợ Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ Số tiền Nhà nước hỗ trợ háng tháng Mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ
1 Người thuộc hộ nghèo 330.000 30% 99.000 231.000
2 Người thuộc hộ cận nghèo 330.000 25% 82.500 247.500
3 Người thuộc đối tượng khác 330.000 10% 33.000 297.000

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

bảo hiểm cho người nước ngoài

2. Đơn vị sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau:

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Thời điểm đóng Người sử dụng lao động Người lao động Tổng
BHYT Ốm đau, thai sản TNLĐ, BNN Hưu trí, tử tuất BHYT Hưu trí, tử tuất
Từ 01/12/2018 3% 3% 0,5% 1,5% 8%
Từ 01/01/2022 3% 3% 0,5% 14% 1,5% 8% 30%

XEM  TOÀN VĂN THÔNG BÁO 4447/TB-BHXH

Xem thêm:

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.