Thu hồi giấy phép lao động (Revocation of the work permit)

1. Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi:

Thu hồi giấy phép lao động (Revocation of the work permit)

a) Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động là giả mạo;

b) Giấy phép lao động hết thời hạn;

c) Người lao động nước ngoài hoặc người sử dụng lao động không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp;

d) Chấm dứt hợp đồng lao động;

đ) Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp;

e) Hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt;

g) Văn bản của phía nước ngoài thông báo thôi cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

h) Người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động;

i) Người lao động nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án;

k) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản về việc thu hồi giấy phép lao động do người lao động nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền thu hồi giấy phép lao động đã cấp.

2 thoughts on “Thu hồi giấy phép lao động (Revocation of the work permit)”

  1. ad cho em hỏi bên em muốn hủy hai vị trí đã được chấp thuận của công ty mà bên em không sử dụng thì làm như thế nào ạ?

    1. LÊ THỊ HẠNH HOA

      Chào bạn Kachu Nguyễn theo quy trình thì bên công ty mình làm công văn giải trình là bên mình không có nhu cầu tuyển dụng nữa. Tuy nhiên, nếu bạn không tuyển dụng khi trong thời gian châp thuận bạn không nộp hồ sơ thì xem như vị trí đó không còn.
      Cám ơn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top