Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2023

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2023

Gia hạn giấy phép lao động Việt Nam là trường hợp người nước ngoài tiếp tục được người sử dụng lao động thuê làm việc ở vị trí, chức danh công việc như cũ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 18/9/2023 trở đi, việc gia hạn giấy phép lao động Việt Nam có nhiều sự thay đổi bởi Chính phủ Việt Nam áp dụng nghị định 70/2023/NĐ-CP (điều chỉnh, bổ sung nghị định 152/NĐ-CP) quy định về người lao động nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Vậy điều kiện gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2023 là gì? Mẫu khai, trình tự và thành phần hồ sơ thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023 như thế nào? Bài viết này chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về quy định mới nhất của Chính Phủ Việt Nam.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam

Điều kiện được làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023

Điều kiện được làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2023 như sau:

 1.  Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 2.  Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 3.  Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Hồ sơ làm thủ tục gia hạn

Hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023 gồm các giấy tờ sau:

 1. Mẫu số 11/PLI về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
 2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm X 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp (bản gốc hoặc bản sao y).
 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (bản gốc hoặc bản sao y).
 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bản gốc hoặc bản sao y).
 7. Bản gốc hoặc bản sao y một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp, cụ thể:
 • Đối với người lao động nước ngoài Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;
 • Đối với người lao động nước ngoài Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Đối với người lao động nước ngoài Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;
 • Đối với người lao động nước ngoài Chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Đối với người lao động nước ngoài Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp thực hiện hợp đồng lao động và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Ghi chú: Giấy tờ quy định tại số thứ tự 3, 4, 6 và 7 nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Mẫu khai hồ sơ làm thủ tục gia hạn

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thì từ ngày 15/2/2021 thì hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động sẽ không dùng mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH nữa mà dùng Mẫu số 11/PLI – Văn bản đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Từ 18/9/2023, sẽ dùng mẫu số 11/PLI mới – Văn bản đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Tải mẫu Mẫu số 11/PLI.docMẫu số 11/PLI.pdf

Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023

Tuân thủ trình tự, quy trình làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023 là 1 trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp quá trình thực hiện thủ tục thành công. Và dưới đây là các bước gia hạn giấy phép lao động Việt Nam:

Bước 1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thủ tục gia hạn GPLĐ và quy định mới về thời hạn của GPLĐ được gia hạn

Người nước ngoài chỉ được thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 1 lần với thời hạn tối đa 2 năm. Và thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp dưới đây:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.
 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động Việt Nam uy tín tại TPHCM

Là một công ty cung cấp dịch vụ đã tồn tại và phát triển nhiều năm, các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài đã tìm đến PNVT để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam.

Và 13 năm qua, chúng tôi đã luôn đáp ứng dịch vụ gia hạn giấy phép lao động, xin cấp thẻ tạm trú, xin công văn nhập cảnh, gia hạn visa trọn gói …cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Đến với dịch vụ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam của PNVT, các bạn sẽ được:

 • Hỗ trợ cung cấp mẫu khai hồ sơ làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023
 • Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động Việt Nam 2023
 • Miễn phí khâu dịch thuật, công chứng hợp pháp hóa lãnh sự nếu quý khách chọn dịch vụ gia hạn giấy phép lao động tại PNVT, bởi công ty PNVT là công ty đa dịch vụ.
 • Khảo sát giấy tờ, đánh giá hồ sơ, tháo gỡ mọi vướng mắc của hồ sơ gia hạn giấy phép lao động Việt Nam.

Với quy định mới về việc thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2023, một số vấn đề trong quá trình làm thủ tục sẽ thay đổi nên việc cần tìm sự hỗ trợ của các chuyên gia là một điều cần thiết. Nếu các bạn cần một chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng đồng hành, hỗ trợ xử lý hồ sơ, thủ tục thì hãy liên hệ với PNVT của chúng tôi nhé.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.