Thủ tục miễn giấy phép lao động: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871)

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam. Ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh được miễn giấy phép lao động, thì giờ đây đối tượng miễn giấy phép lao động được mở rộng thêm: di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đối với Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) thuộc phạm vi 155 phân ngành dịch vụ được các Thành viên WTO tiến hành đàm phán.

Thủ tục miễn giấy phép lao động
Thủ tục miễn giấy phép lao động

Thủ tục miễn giấy phép lao động di chuyển nội bộ cho Dịch vụ quảng cáo (CPC 871)

Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, căn cứ để xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài thuộc phân ngành Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) bao gồm:

1) Giới hạn phạm vi Dịch vụ quảng cáo: không bao gồm :

– Dịch vụ quảng cáo thuốc

Chú ý: Việc quảng cáo rượu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

2) Hiện diện thương mại đã thành lập trên lãnh thổ Việt Nam:

Không hạn chế, ngoại trừ

– Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

– Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

3) Người nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại nêu trên.

4) Các giấy tờ chứng minh người nước ngoài thuộc trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và không phải xin giấy phép lao động bao gồm:

• Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc cho hiện diện thương mại tại Việt Nam có ghi rõ thời hạn làm việc (Thư bổ nhiệm…)

• Văn bản xác nhận người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (Giấy xác nhận kinh nghiệm việc làm…)

• Văn bản chứng minh rằng người nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi cử sang Việt Nam làm việc. (Giấy xác nhận kinh nghiệm việc làm, Hợp đồng lao động…)

• Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong phạm vi phân ngành Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) như giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các giấy tờ được liệt kê nêu trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Nếu bạn có chưa rõ về Thủ tục miễn giấy phép lao động cho ngành Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), hãy gọi ngay Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt để tư vấn tốt nhất cho bạn!

Chúc bạn sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top