Home Thủ tục + Form mẫu Thủ tục thuê giáo viên nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Thủ tục thuê giáo viên nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Giáo viên nước ngoài có khả năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ tốt. Họ là nguồn nhân lực chất lượng cao mà nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt muốn tuyển dụng. Tuy nhiên, cần phải giải trình được lý do tuyển giáo viên nước ngoài thay vì sử dụng giáo viên Việt Nam. Và dưới đây là thủ tục thuê giáo viên nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

Điều kiện thuê giáo viên nước ngoài làm việc

Tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan muốn thuê giáo viên nước ngoài làm việc cần có Giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập, bởi đây là loại giấy tờ chứng minh lĩnh vực hoạt động phù hợp, được quyền tuyển dụng giáo viên nước ngoài làm việc. Ngoài ra, giấy tờ này còn thể hiện doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức là đơn vị có tư cách pháp nhân, được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp.

Ở Việt Nam, trung tâm ngoại ngữ, trường học quốc tế, các công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh và quyết định thành lập trung tâm – cơ sở giáo dục đào tạo … thường thuê giáo viên nước ngoài làm việc để đáp ứng yêu cầu, chiến lược hoạt động chung của đơn vị.

Thủ tục thuê giáo viên nước ngoài

Trình tự thủ tục thuê giáo viên nước ngoài làm việc

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng giáo viên nước ngoài làm việc

Hồ sơ gồm: Mẫu số 01/PLI, giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập, giấy giới thiệu

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố

Thời gian nộp: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động giáo viên nước ngoài

Thời gian giải quyết thủ tục: khoảng 10- 15 ngày làm việc

Kết quả thủ tục: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ nhận được công văn chấp thuận cho phép sử dụng giáo viên nước ngoài

Bước 2: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Hồ sơ gồm: công văn chấp thuận cho phép sử dụng giáo viên nước ngoài, mẫu 11/PLI, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, bằng cấp/ chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc, giấy phép đăng ký kinh doanh, hộ chiếu của giáo viên nước ngoài, hình 4*6cm, giấy tờ khác tùy trường hợp (văn bản của công ty ủy quyền cho chi nhánh công ty được đại diện ký giấy tờ và sử dụng con dấu của chi nhánh để thực hiện tuyển dụng, giao kết hợp động lao động)

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố

Thời gian nộp: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam

Thời gian giải quyết thủ tục: khoảng 10- 15 ngày làm việc

Kết quả thủ tục: hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ nhận được kết quả giấy phép lao động

Bước 3:  Hoàn tất thủ tục

Đối với giáo viên nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi được cấp giấy phép lao động, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan và giáo viên nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục thuê giáo viên nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Các bạn có thể gọi ngay HOTLINE của chúng tôi. PNVT sẽ hỗ trợ bạn làm nhanh thủ tục, sớm có kết quả để giáo viên nước ngoài nhanh chóng làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.