Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính trong dịch Covid-19

Các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia quản lý tài chính nước ngoài làm việc tại TPHCM, cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, tuy nhiên, việc làm thủ tục tại thời điểm đại dịch Covid-19 có nhiều điểm khác biệt. Bài viết này sẽ thông tin đầy đủ quy trình xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính làm việc tại TPHCM và tất cả những điều cần biết khi làm loại giấy tờ quan trọng này.

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính

1) Với chuyên gia quản lý tài chính:

– Để xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính cần có 1 trong các loại giấy tờ chứng minh là đối tượng chuyên gia dưới đây:

+ Giấy xác nhận là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp

+ Bằng đại học chuyên ngành quản trị tài chính, tài chính doanh nghiệp… trở lên, và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính. Trong một vài trường hợp đặc biệt mà PNVT đã từng tiếp cận, một số người nước ngoài đã được cấp 2 lần giấy phép lao động liền kề, làm việc trong lĩnh vực tài chính thì 2 giấy phép lao động cũng sẽ trở thành căn cứ xác nhận kinh nghiệm làm việc.

– Có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành cách ly y tế sau khi nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

– Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 2 năm.

– Giấy tờ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

– Chuyên gia quản lý tài chính cần có khả năng xử lý các công việc sau: Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý Tài chính của Công ty; Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ; Hoạch định chiến lược tài chính trong Công ty; Thẩm định, góp ý xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định; Đưa ra các cảnh báo về nguy cơ, rủi ro liên quan đến việc quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty và đề xuất các giải pháp, phương án kèm theo; Giám sát, đánh giá thực trạng, các yếu tố pháp lý, kèm theo các tiềm năng và nguy cơ, rủi ro của các tài sản doanh nghiệp như: bất động sản, các khoản đầu tư, tiền mặt, công cụ dụng cụ, nguồn nhân lực…; Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển Công ty; Thẩm định về tài chính đối với các đề xuất phương án đầu tư, các đề xuất cấp vốn theo Kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt thành thạo, linh hoạt sử dụng các phần mềm kế toán, có khả năng giao tiếng bằng ngôn ngữ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2) Với doanh nghiệp

– Doanh nghiệp ở Việt Nam phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo chấp thuận cho người nước ngoài làm việc ở vị trí chuyên gia quản lý tài chính.

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật (Có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập do Sở kế hoạch đầu tư cấp).

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính trong dịch Covid-19

* Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính nhập cảnh Việt Nam

1) Thông báo chấp thuận cho phép sử dụng người lao động nước ngoài ở vị trí chuyên gia quản lý tài chính;

2) Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

3) Giấy khám sức khỏe (nước ngoài hoặc Việt Nam cấp)

4) Phiếu lý lịch tư pháp (nước ngoài hoặc Việt Nam cấp)

5) Bằng đại học tốt nghiệp chuyên ngành tài chính trở lên

6) Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảnn lý tài chính từ 3 năm trở lên

(Trường hợp không có giấy tờ ở mục 5) và 6) thì phải có giấy xác nhận chuyên gia ở nước ngoài)

7) Hình 4cm x6cm (2 tấm)

8) Hộ chiếu

9) Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế (nếu chuyên gia quản lý tài chính nhập cảnh vảo Việt Nam)

* Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính đang ở Việt Nam (những trường hợp chuyển đổi công ty làm việc hoặc cấp lại giấy phép lao động do hết hạn)

1) Thông báo chấp thuận cho phép sử dụng người lao động nước ngoài ở vị trí chuyên gia quản lý tài chính;

2) Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

3) Giấy khám sức khỏe (nước ngoài hoặc Việt Nam cấp)

4) Phiếu lý lịch tư pháp (nước ngoài hoặc Việt Nam cấp)

5) Bằng đại học tốt nghiệp chuyên ngành tài chính trở lên

6) Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảnn lý tài chính từ 3 năm trở lên

(Trường hợp không có giấy tờ ở mục 5) và 6) thì phải có giấy xác nhận chuyên gia ở nước ngoài)

7) Hình 4cm x6cm (2 tấm)

8) Hộ chiếu

Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính

Với chuyên gia quản lý tài chính chưa nhập cảnh Việt Nam, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin công văn nhập cảnh và hỗ trợ đối tượng này thực hiện các thủ tục cách ly y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dưới đây là quy trình xin công văn nhập cảnh tại TPHCM:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ, danh sách đề nghị lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh Việt Nam để làm việc, gửi Ủy ban nhân dân TPHCM xem xét và giải quyết.

– Hồ sơ gồm:

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y công chứng phường)
  2. Mặt hộ chiếu photo
  3. Giấy giới thiệu (mẫu PNVT cung cấp)
  4. Mẫu cam kết của Sở Lao động (mẫu PNVT cung cấp)
  5. Danh sách đề nghị dự kiến nhập cảnh (mẫu PNVT cung cấp)

– Thời gian có kết quả: dự kiến khoảng 1 tuần – 4 tuần, tùy từng địa phương

– Kết quả: công văn của Ủy ban nhân dân TPHCM cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Bước 2: Doanh nghiệp xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

– Hồ sơ gồm:

  1. NA16 (mẫu PNVT cung cấp)
  2. Lịch trình làm việc (mẫu PNVT cung cấp)
  3. NA2 mã vạch (mẫu PNVT cung cấp)
  4. Công văn Ủy ban (đã duyệt)
  5. Book vé máy bay, khách sạn

– Thời gian có kết quả: khoảng 1 tuần làm việc

– Kết quả: công văn giải quyết cho phép người nước ngoài nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Bước 3: Gửi hồ sơ phương án và kế hoạch cách ly đến cơ quan y tế có thẩm quyền

– Hồ sơ gồm:

1) Văn bản chấp thuận của UBND (đã duyệt)

2) Công văn cho phép nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an (đã duyệt)

3) Phương án cách ly y tế gồm: thông tin khách sạn đăng ký cách ly, book vé máy bay, thời gian nhập cảnh, phương án di chuyển, đưa đón nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh.

Bước 4: Thông tin cho nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh và tổ chức việc cách ly

– Thông tin cho nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh và tuân thủ quy định cách ly 15 ngày ở Việt Nam

Sau khi chuyên gia quản lý tài chính đã hoàn tất việc cách ly y tế, doanh nghiệp cần thực hiện tiếp bước 5, bước 6, bước 7 dưới đây. Trường hợp chuyên gia quản lý tài chính hiện đang ở Việt Nam và không xuất cảnh hay đến những khu vực có nghi nhiễm Covid-19 thì sẽ không cần thực hiện các bước trên (chỉ cần thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng chuyên gia nước ngoài và xin giấy phép lao động theo bước 5,6,7 dưới đây).

Bước 5: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, nộp tại Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM

– Hồ sơ gồm:

1) Mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

2) Giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập….tùy từng trường hợp

– Thời gian nộp hồ sơ: trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

– Thời gian xử lý hồ sơ: 15 ngày – 20 ngày làm việc

– Kết quả: Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bước 6: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính như trên tại Sở Lao động Thương binh và xã hội

– Thời gian nộp hồ sơ: trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc cho doanh nghiệp.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: dự kiến từ 15 – 30 ngày làm việc, tùy theo từng trường hợp.

– Kết quả: Giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động sẽ có văn bản thông báo khác.

Bước 7: Nếu chuyên gia quản lý tài chính theo hình thức hợp đồng lao động, ngay sau khi có kết quả giấy phép lao động thì doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động với chuyên gia.

Sau đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Cơ quan liên quan đến chuỗi quy trình xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính

– Sở Lao động Thương binh và xã hội : nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính.

– Ủy ban nhân dân : Nơi ra thông báo cho phép người nước ngoài nhập cảnh trong mùa dịch Covid-19

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam: nơi ra công văn cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

– Trung tâm Y tế : cơ sở có thẩm quyền tiếp nhận phương án cách ly y tế với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Trường hợp, các doanh nghiệp ủy quyền để các công ty dịch vụ thực hiện xin công văn nhập cảnh và xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quản lý tài chính thì cần phải tìm hiểu về các công ty có uy tín tại Việt Nam. Và một trong số đó là công ty PNVT – nơi cung cấp dịch vụ, thủ tục hành chính với hơn 12 năm tồn tại và phát triển. Chuyên gia của PNVT hỗ trợ trọn gói toàn bộ quy trình nhập cảnh và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt nam trong mùa Covid-19. Nếu các bạn cần được tư vấn thì hãy gọi cho chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top