Home Thủ tục + Form mẫu Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ NN 2022

Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ NN 2022

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2021 thì thủ tục xin chấp nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có nhiều quy định mới, đặc biệt là việc sử dụng mẫu văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, PNVT tổng hợp toàn bộ quy trình, mẫu khai hồ sơ làm thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2022 (hay thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2022) để doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu tại Việt Nam tiện tham khảo khi cần thiết.

Xem thêm:

Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với doanh nghiệp, tổ chức

Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là việc đầu tiên trước khi làm thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định việc xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

 •  Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI-Nghị định 152/2020/NĐ-CP).

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI -Nghị định 152/2020/NĐ-CP trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Trường hợp người lao động nước ngoài được quy định dưới đây thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

 1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 6. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 8. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 9. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 10. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 11. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Ghi chú:

Việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện như sau:

 • Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

 • Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI-nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Nơi giải quyết thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với doanh nghiệp, tổ chức

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, theo quy định mới, đã có một vài điểm khác trong việc làm thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, đặc biệt người sử dụng lao động không còn dùng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH nữa dùng mẫu số 01/PLI-Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Để được tư vấn và hỗ trợ thêm, các bạn hãy gọi chuyên gia của PNVT nhé.

3.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.