Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020, người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thuộc diện miễn giấy phép lao động (không cần phải xin giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

Mặc dù miễn giấy phép lao động, nhưng đối tượng người lao động nước ngoài vẫn phải tiến hành báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Dưới đây là các thành phần hồ sơ làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam (hay thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn)

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

  •  Giấy phép đăng ký kinh doanh
  •  Giấy đăng ký kết hôn (sao y). Trường hợp giấy do nước ngoài cấp, cần hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng, sao y.
Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn
Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn
  •  Giấy CMND/ Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của người người Việt
  •  Hộ chiếu của người nước ngoài (sao y) kèm bảm chính
  •  Form mẫu người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tải mẫu hồ sơ xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động.DOC

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động PDF

Thời gian làm hồ sơ xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn và gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Trong trường hợp đối tượng này thay đổi nơi làm việc, thì nơi làm việc mới cũng phải tiến hành thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn với công dân Việt Nam.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top