Thực hiện lộ trình đóng bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1-12-2018. Theo văn bản này thì chính sách bảo hiểm xã hội với lao động người nước ngoài sẽ triển khai theo lộ trình. Việc thu các chế độ ngắn hạn của bảo hiểm xã hội với lao động người nước ngoài như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp sẽ được thực hiện trước, và chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất sẽ thực hiện sau. Cụ thể:

Thực hiện lộ trình đóng bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 1-12-2018 đến hết năm 2021, lao động nước ngoài tại Việt Nam chưa phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2022, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có trách nhiệm đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được quy định rất rõ ràng. Họ là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Tuy nhiên, trừ các trường hợp người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 điều 187 của Bộ luật Lao động.

Về phía người sử dụng lao động, từ ngày 1-12-2018 đến 31-12-2021, hằng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Tổng mức bảo hiểm xã hội phải đóng của người sử dụng lao động trong thời điểm này là 3,5%. Từ ngày 1-1-2022, hằng tháng, người sử dụng lao động vẫn tiếp tục đóng 3,5% trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao độngvào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, sẽ đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc triển khai Nghị định này sẽ được tiến hành theo lộ trình, và đến năm 2022 mới thực hiện hai chế độ dài hạn. Lý do chính là giúp các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội có điều kiện và thời gian thực hiện các chính sách tốt hơn.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top