Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử tại Quảng Ngãi

Hội nghị triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo thông tư số 23 của Bộ LĐ-TB&XH (ngày 15/8/2017) đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức vào ngày 09/10/2019.

Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử tại Quảng Ngãi

Được biết, việc triển khai nội dung trên là nhằm giảm bớt thời gian, thủ tục lập và trình hồ sơ, giảm những phiền hà cho các doanh nghiệp, đơn vị trong việc thực hiện thủ tục, đồng thời cũng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhân sự từ phía các cơ quan nhà nước. Vì vậy, việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều. Giải pháp này cũng là cách thức đáp ứng kịp thời nhu cầu của thời đại khi mà nhiều quốc gia đang nỗ lực tiến đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Xem thêm Làm giấy phép lao động ở Quảng Ngãi đảm bảo 100% tại đây.

Theo thông tin tại Hội nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn một số vấn đề theo Thông tư số 23, cụ thể là: các thao tác nộp hồ sơ cấp phép cho lao động ngoài nước qua mạng điện tử; việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Và dịch vụ công trực tuyến này được thực hiện theo mức độ 3, doanh nghiệp, đơn vị có thể gửi thông tin để thực hiện thủ tục hành chính ở bất kỳ đâu, chỉ cần có máy tính có kết nối mạng Internet.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông tin một vài lưu ý sau:

– Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo, thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động qua hình thức nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

– Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, theo quy định tại Điều 10 của

Nghị định số 11/20116/NĐ-CP, đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động sẽ trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

– Sau khi nhận được trả lời về kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định của pháp luật. Xem thêm cấp giấy phép lao động qua mạng tại https://giaypheplaodong.net.vn/cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-lam-viec/

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top