Từ năm 2021, chỉ được gia hạn 1 lần giấy phép lao động

Theo điều 155 Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) về thời hạn của giấy phép lao động và điều 19 nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021) thì thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp được quy định dưới đây, nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 02 năm, nghĩa là chữ trong khung đỏ trong hình dưới đây là 1:

Từ năm 2021, chỉ được gia hạn 1 lần giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2021

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

Trước đây căn cứ Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì khi giấy phép lao động sắp hết hạn nếu lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động với điều kiện giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày, vị trí và chức danh công việc sẽ làm được giữ nguyên như ban đầu. Như vậy, người lao động nước ngoài sẽ được cấp lại nhiều lần giấy phép lao động.
Song từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì khi giấy phép lao động sắp hết hạn, thì người lao động nước ngoài sẽ chỉ được thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 1 lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top