Xin giấy phép lao động cần đọc những văn bản nào?

Thủ tục xin giấy phép lao động khá phức tạp. Các bạn cần đọc nhiều văn bản pháp lý khác nhau. Đôi khi đối chiếu, so sánh giữa các điều khoản mà vẫn chưa hiểu, buộc phải đi vào thực tế, trực tiếp xử lý hồ sơ, làm thủ tục mới hiểu được quy định pháp luật.

Xin giấy phép lao động

Để giúp doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và những người quan tâm đến thủ tục xin giấy phép lao động biết các văn bản cần nghiên cứu, PNVT tổng hợp những văn bản, giấy tở cần đọc, cụ thể:

  • Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020: quy định tất cả các vấn đề về giấy phép lao động và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ.
  • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
  • Bộ Luật lao động số 45/2019/QH-14 ngày 20/11/2019 quy định tất cả các vấn đề về lao động: Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động;  Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nếu các bạn đọc văn bản và chưa hiểu, chưa biết cách chuẩn bị hồ sơ có thể đọc những bài viết khác trong website này của chúng tôi. Trường hợp bạn cần tư vấn nhanh các trường hợp xin giấy phép lao động cụ thể hãy gọi HOTLINE của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top