13 loại thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, cẩm nang cần biết

Chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc trên 3 tháng phải tiến hành thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp, tuỳ từng đối tượng mà lại phân ra nhiều loại thủ tục làm giấy phép lao động khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn bộ những vấn đề quan trọng của việc thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, các bạn có hồ sơ ứng với trường hợp nào thì chuẩn bị thành phần hồ sơ theo thủ tục ấy. Ngoài ra khi tham khảo bài viết này, các bạn sẽ thấy được toàn bộ quá trình làm giấy phép lao động cũng như cách thức thực hiện để làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Bạn đừng bỏ qua dịp tìm hiểu toàn bộ quy định, kinh nghiệm thủ tục làm giấy phép lao động để sớm sở hữu giấy tờ quan trọng này trong 20 – 45 ngày làm việc nhé.

Gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

thủ tục làm giấy phép lao động

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, những điều cần biết

a/ Giấy phép lao động và thủ tục làm giấy phép lao động.

– Giấy phép lao động (work permit) là một loại giấy tờ quan trọng công nhận người nước ngoài đủ điều kiện làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố hoặc Ban Quản lý ở các tỉnh, thành phố cấp.

– Muốn được cấp giấy phép lao động để không phải lo lắng khi cơ quan chức năng kiểm tra; pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng; thuận lợi xin cấp thẻ tạm trú, mở tài khoản ngân hàng, đổi bằng lái xe, mua căn hộ và bảo lãnh cho thân nhân cùng sinh sống ở Việt Nam thì các bạn cần phải thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trường hợp, người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam với thời hạn trên 3 tháng mà không thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài thì doanh nghiệp ấy sẽ bị xử phạt hành chính từ 30-75 triệu đồng, hoặc thêm hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo mức độ vi phạm. Riêng người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động thì có thể sẽ bị trục xuất về nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

b/ Mẫu giấy phép lao động

Sau khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ các bạn sẽ được cấp giấy phép lao động – đó là giấy tờ có khổ A4, bìa màu xanh, chứa đầy đủ nội dung thông tin liên quan đến người lao động nước ngoài như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, nơi làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, địa điểm làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, thời gian làm việc,.. Mẫu giấy phép lao động được quy định trong thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

c/ Thời hạn của giấy phép lao động

Những trường hợp thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động đủ điều kiện được cấp giấy phép lao động có thời hạn không quá 2 năm (nhưng còn tùy theo từng trường hợp cụ thể). Và theo Luật Lao động năm 2019, được ban hành ngày 20/11/2019 thì nếu giấy phép lao động hết hạn, có thể gia hạn, nhưng chỉ được gia hạn 1 lần với thời hạn không quá 2 năm.

Điều kiện thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động

* Điều kiện đối với doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (có con dấu riêng…)

– Đã nhận được thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài từ cơ quan có thẩm quyền. Đây là kết quả của thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Sau khi có văn bản thông báo các doanh nghiệp mới tiến hành thủ tục làm giấy phép lao động.

* Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này. Và muốn có giấy phép lao động, người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép lao động hay điều kiện thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Có sức khỏe phù hợp với công việc.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự Việt Nam và nước ngoài.

– Có thông báo chấp thuận vị trí làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối tượng thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động

Các đối tượng thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động là người nước ngoài làm việc theo các hình thức sau:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Vào Việt Nam chào bán dịch vụ;

– Là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Làm việc ở vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Người có trách nhiệm thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức …những người sử dụng lao động là đối tượng có trách nhiệm thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

– Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

– Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

– Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

Trình tự, quy trình thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động mới 2020

a/ Bước 1: Làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, cơ quan chức năng sẽ thông báo chấp thuận vị trí sử dụng người lao động nước tới người sử dụng lao động

* Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp báo cáo giải trình trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

* Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

01 bộ hồ sơ, gồm:

– Mẫu số 1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

– Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập trung tâm…

* Thời hạn giải quyết thủ tục: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục: Người sử dụng lao động

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

* Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

b/Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động

– Cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ với từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Nếu thiếu giấy tờ hoặc hồ sơ có những vướng mắc, các bạn có thể gọi PNVT để được tư vấn và hỗ trợ.

– Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động sẽ được căn cứ vào từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể. Xem thành phần hồ sơ với các trường hợp cụ thể ở phần dưới.

– Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp trước khi nộp cho cơ quan chức năng, đây là quy định bắt buộc.

c/Bước 3: Thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

* Cơ quan giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố. Tại đây, có 2 trường hợp:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ nhận biên nhận hồ sơ

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ cho đầy đủ theo quy định của pháp luật.

* Cách thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động:

– Trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục.

– Online qua dịch vụ công trực tuyến.

* Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy phép lao động

d/ Bước 4: Nhận kết quả và ký kết hợp đồng lao động

– Mang theo biên nhận đến cơ quan chức năng để nhận kết quả.

– Người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Các loại thủ tục làm giấy phép lao động

I. Thủ tục làm giấy phép lao động mới

Thủ tục làm giấy phép lao động mới dành cho các trường hợp:

– Lần đầu sang Việt Nam làm việc

– Đổi công ty làm việc

– Đổi vị trí làm việc

– Giấy phép lao động đã hết hạn

1) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)

– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

– Văn bản chứng minh là chuyên gia lao động: 1) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên; 2) Giấy xác nhận chuyên gia của cơ quan/ doanh nghiệp tại nước ngoài; 3) Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài,…

– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia: 1) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài. 2) Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

2) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)

– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài (như bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..).

– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ (miễn hợp pháp hóa lãnh sự).

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

3) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp mới giấy phép lao động cho giám đốc điều hành

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)

– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

– Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên,…

– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giám đốc điều hành. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài.

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

4) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.(có thời hạn trong 12 tháng)

– Lý lịch tư pháp theo quy định

– Văn bản chứng minh là giáo viên: 1) Chứng chỉ giảng dạy, phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc.2) Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

– 02 ảnh màu có kích thước 4cm x6cm

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

Lưu ý: Riêng trường hợp công ty giáo dục thì phải có thêm quyết định thành lập công ty.

II. Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp gia hạn giấy phép lao động áp dụng với người nước ngoài tiếp tục được làm việc cùng vị trí ghi trong giấy phép lao động đã cấp. Giấy phép lao động đã cấp phải còn thời hạn 5 ngày nhưng không quá 45 ngày làm việc. Thời điểm thực hiện thủ tục là khoảng trước 1 tháng trước khi giấy phép lao động hết hạn.

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy phép lao động cũ.

– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm.

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Giấy khám sức khỏe.

III. Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động

Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động áp dụng cho các tình huống sau:

– Mất giấy phép lao động (còn hạn)

– Hỏng giấy phép lao động (còn hạn)

– Thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy phép lao động (thay đổi địa chỉ, thay đổi tên công ty, thay đổi số hộ chiếu….).

1) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị mất

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.

– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)

– Hộ chiếu sao y hoặc photo

2) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị hỏng (bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình thẻ không còn rõ).

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)

– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

3) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.

– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.

– Hộ chiếu photo (nguyên quyển)

4) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa chỉ công ty

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

– Đơn xin cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

– 02 hình 4cm x 6cm

– Hộ chiếu

– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.

– Giấy khám sức khỏe.

5) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi tên công ty

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài

– Giấy đăng ký kinh doanh sao y

– Mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

– 02 hình 4cm x 6cm

– Hộ chiếu

– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.

– Giấy khám sức khỏe

III. Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp miễn

Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp miễn giấy phép lao động áp dụng cho các trường hợp được quy định tại:

– Điều 172, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 năm 2012;

– Điều 7, mục II, nghị định 102/2013/NĐ- CP ngày 5/9/2013

– Điều 7, mục II, nghị định 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016

Hồ sơ miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm:

– Mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

– Văn bản chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài

– Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam), bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm, thư bổ nhiệm,

– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người lao động nước ngoài

– 02 ảnh 4 cm x6 cm (nền trắng) – không bắt buộc

* Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

IV. Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp ĐẶC BIỆT

1) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp chuyển công ty khác làm việc

– Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

– 02 ảnh màu 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

– Giấy khám sức khoẻ

– Giấp phép lao động cũ

– Bằng cấp liên quan

– Lý lịch tư pháp Việt Nam

– Giấy phép kinh doanh photo.

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

2) Thủ tục làm giấy phép lao động trường hợp chuyển công việc mới cùng công ty

– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài

– Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

– Hộ chiếu (Sao y có chứng thực); 02 ảnh màu (4cm x 6cm);

– Bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm

– Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương

Nếu các bạn đang thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động, các bạn chưa biết cách khai mẫu hồ sơ, không có nhiều thời gian thực hiện thủ tục, khó khăn trong việc xử lý hồ sơ, không tìm được biện pháp tháo gỡ những vướng mắc của hồ sơ làm giấy phép lao động, thì hãy đến với dịch vụ làm giấy phép lao động PNVT. Hơn 12 năm hình thành và phát triển, PNVT sẽ hỗ trợ giải quyết từ A-Z thủ tục, đặc biệt free phí dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự khi quý khách chọn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói ở PNVT. Trường hợp người nước ngoài chưa nhập cảnh Việt Nam PNVT cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ xin công văn nhập cảnh, gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú, đổi giấy phép lái xe, … ở khu vực 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau để các bạn an tâm sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown