3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021

3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021 được quy định rõ trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động

các trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dưới đây là 3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động cụ thể:

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

– Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Trước đây, theo nghị định 11/2016/NĐ-CP thì trường hợp cấp lại giấy phép lao động được quy định gồm:

– Giấy phép lao động bị mất còn hạn

– Giấy phép lao động bị hỏng còn hạn

– Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

– Trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày (hay giấy phép lao động sắp hết hạn – hay trường hợp gia hạn giấy phép lao động)

Theo nghị định mới 152/2020/NĐ-CP thì trường hợp gia hạn giấy phép lao động được quy định riêng tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top