PNVT

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động ở TPHCM

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động ở TPHCM sẽ được xử lý nhanh chóng, rút ngắn quá trình có được kết quả giấy phép lao động nếu như doanh nghiệp, người lao động nước ngoài sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam (Ha Nam Department of Labours, War Invalids  and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: Số …