PNVT

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có văn bản chứng minh đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh An Giang

Nhiều người lao động nước ngoài đang làm việc ở công ty nước ngoài, sau đó được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp này, được gọi là hình thức di chuyển trong nội …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre – một cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, có trụ sở làm việc tại số 87A, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Chức năng của Ban Quản lý …

Tìm hiểu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang là cơ quan trực thuộc Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu; quản lý và tổ chức …