PNVT

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đang áp dụng mới nhất

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tải toàn thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH tại đây https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc http://www.mediafire.com/file/4rzirxa6cjs2q3t/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc/file http://www.mediafire.com/file/u3bbgd5mcb5qhn1/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf/file …

Tư vấn làm hồ sơ kết hôn với người Malaysia

Dịch vụ làm hồ sơ kết hôn với người Malaysia là dịch vụ tư vấn mới được triển khai thực hiện tại PNVT nhằm giúp người Việt hoàn thành thủ tục kết hôn với người Malaysia. Nếu bạn đã có ý chung nhân của mình tại Malaysia và …