PNVT

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An là lệ phí nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quy định trong quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016. Vậy mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An hiện nay …

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là văn bản không thể thiếu khi doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu thuê người lao động nước ngoài vào làm việc. Công văn này sẽ xác định cụ thể đối tượng, vị trí công việc mà người …