PNVT

Tìm hiểu về Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước

Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước (Binh Phuoc Economic Zones Authority) là cơ quan được thành lập theo quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ, là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động các khu công nghiệp, khu kinh …

Điều kiện tuyển dụng và làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ Luật Lao động mới nhất 2019

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện nhất định và doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động nước ngoài cũng phải đáp ứng các điều kiện tuyển dụng theo pháp luật Việt Nam. Năm 2012, Quốc hội nước Cộng …