PNVT

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng được thể hiện thông qua nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 về quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người …

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND Quy định mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND Quy định mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng. Xem tham khảo thêm miễn thị thực 5 năm cho người thân nước ngoài của người Việt Nam (Việt kiều, chồng vợ…) HĐND THÀNH PHỐ …

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng sẽ được PNVT tư vấn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bạn có thể tự chuẩn bị hồ sơ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Vì vậy, nếu bạn chưa biết phải chuẩn bị hồ sơ …

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại TPHCM

Lệ phí cấp giấy phép lao động là mối quan tâm của người sử dụng lao động nước ngoài cũng như người lao động nước ngoài có ý định muốn làm việc tại Việt Nam. Lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ do Hội đồng nhân dân …