PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai (Lao Cai Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: Tầng …

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người Pháp

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người Pháp (work permit for French working in Vietnam) là giải pháp tiết kiệm, hiệu quả mà PNVT mang đến cho khách hàng. Bởi việc làm giấy phép lao động vô cùng gian nan, trải qua nhiều khâu trung gian …