Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai là cơ quan tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Cơ quan này sẽ cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. Dưới đây là đôi nét về Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; Thông tin liên hệ với Ban và lệ phí nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Đôi nét về Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Ban Quản lý các khu Công nghiệp Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có vai trò trực tiếp quản lý đối với khu công nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Bản Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai có nhiệm vụ: trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung thuộc quyền hạn, nhiệm vụ được giao; Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển Khu công nghiệp; Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp của địa phương; Quản lý đầu tư; Quản lý môi trường; Quản lý quy hoạch và xây dựng; Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quản lý thương mại; Quản lý đất đai, bất động sản; Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; các nhiệm vụ và quyền hạn khác…

Thông tin liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Thông tin liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai như sau:

– Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

– Điện thọai: (0251) 3892378

– Fax: (0251) 3892379

– Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn

– Website: http://diza.dongnai.gov.vn

Lệ phí xin giấy phép lao động tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Theo Quyết định số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 thì lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp Đồng Nai như sau:

+ Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép;

+ Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

Để nắm rõ thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động với từng trường hợp cụ thể thì các bạn hãy liên hệ với chuyên gia làm giấy phép lao động tại PNVT. Đến với PNVT các bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ tháo gỡ, xử lý hồ sơ xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ở khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng như người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Trường hợp bạn muốn được tham khảo ý kiến của chuyên gia chúng tôi khi cần làm giấy phép lao động tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thì PNVT chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ giúp bạn tự thực hiện thủ tục một cách hiệu quả và tiết kiệm. Do đó, hãy nhấc máy lên và gọi cho PNVT của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top