Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre – một cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, có trụ sở làm việc tại số 87A, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Chức năng của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp. Đồng thời tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đối với nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Với nhiệm vụ quản lý lao động người nước ngoài, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Khi cần liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, bạn hãy đến địa chỉ: Số 87A – Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bến – Tỉnh Bến Tre. Bạn cũng có thể gọi trước đến cơ quan này để được tư vấn và trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh thông qua số điện thoại sau: (0275) 3817.718;

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Hiện nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre được cơ cấu như sau:

– Văn phòng Ban Quản lý;

– Phòng Kế hoạch tổng hợp;

– Phòng Quản lý đầu tư;

– Phòng Quản lý doanh nghiệp;

– Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

– Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;

– Công ty Phát triển hạ tầng (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý).

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức, thành lập bộ phận “một cửa” để làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư trong khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. Vì vậy, hãy liên hệ với cơ quan này khi các bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư và người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top