Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài chỉ có 4 điều kiện

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 2 nghị định 143/2018/NĐ-CP và khoản 1 điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi họ có đủ 4 điều kiện sau đây:

1. Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

3. Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

4. Không thuộc đối tượng di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (bao gồm: người lao động là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài; đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam).
Bạn có thể đối chiếu thông tin nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 15 tháng 10 năm 2018 và nghị định 11/2016/NĐ-CP, ngày 03/02/2016 bằng cách bấm vào link dưới đây:

+ Nghị định 143/2018/NĐ-CP

+ Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top