Nghị định 11/2016 có những điểm mới về giấy phép lao động

Nghị định 11/2016 viết đầy đủ là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành ngày 03/02/2016, là nghị định mới nhất quy định chi tiết về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định 11/2016 có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn và để thực hiện được thì phải đọc thêm Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH.

Nghị định 11/2016 có những điểm mới về giấy phép lao động

Những điểm mới của Nghị định 11/2016

Về đối tượng áp dụng: thêm đối tượng

i) nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Điểm này được hướng dẫn theo Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH

ii) chào bán dịch vụ: Điểm này được hướng dẫn theo Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH

Về người sử dụng người lao động nước ngoài: thêm một số trường hợp đặc biệt được hướng dẫn theo Khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH

Về miễn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài: áp dụng cho 11 ngành nghề dịch vụ quy định trong cam kết của Việt Nam và Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), gồm kinh doanh, giáo dục, thông tin, xây dựng, y tế, tài chính, du lịch, vận tải, phân phối, môi truờng và văn hóa giải trí. Tuy nhiên đối tượng áp dụng phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Về lao động kỹ thuật: yêu cầu phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Về thành phần hồ sơ xin giấy phép lao động: được hướng dẫn theo Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH gồm văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ: Hiện tại Giấy Phép Lao Động PNVT đã và đang thực hiện mạnh hơn về thủ tục miễn giấy phép lao động này.

Đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành chính: Các nghị định trước tuy có đề cập, nhưng không mạnh dạn bằng nghị định lần này, theo nhận định chúng tôi thì số lượng người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động số lượng người bị phạt rất nhiều và số tiền phạt cũng rất nặng.

Click để tải ngay nghị định 11/2016

nghi dinh 11/2016, nghị định 11/2016, nghi dinh 11.2016, nghi dinh 112016

hoặc xem  Nghị định số 11/2016/NĐ-CP online tại đây.

Thời gian duyệt cấp GPLĐ theo Nghị định 11/2016 được rút ngắn lại

Thời gian xét duyệt cấp GPLĐ chỉ còn 7 ngày làm việc, trong khi trước đây là 2 tuần làm việc hay 20 ngày. Đây là điều đáng mừng cho người sử dụng lao động nước ngoài.

Ngoài ra còn một số thay đổi khác không lớn nên không đề cập trong đây.

Nếu bạn thông qua Giấy Phép Lao Động PNVT thì thời gian còn ngắn hơn nữa.

nghi dinh 11/2016, nghị định 11/2016, nghi dinh 11.2016, nghi dinh 112016

Nghị định 11/2016/NĐ-CP vẫn xin được giấy phép khi không có bằng đại học?

Nghị định 11/2016 cho đây là điểm nổi bật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, trước đây người lao động phải bắt buộc có bằng đại học thì mới xin được giấy phép, giờ đây nghị định 11/2016 này lại mở ra một cánh cửa “không cần bằng đại học”. Tuy nhiên, để xin được giấy phép lao động không bằng đại học (theo nghị định 11/2016 mới) thì phải làm giấy xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định, tiếng Anh gọi là Expert Confirmation Letter hoặc Expert certificate…

Nghị định 11/2016 được đánh giá là rất thoáng rất tích cực, góp phần thúc đẩy và phát triển nền kinh tế Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài chú ý đến Việt Nam, đây được xem là chính đầu thu hút đầu tư của chính phủ Việt Nam

Kết luận: Nghị định 11/2016 là nghị định quan trọng là kim chỉ nam để người lập hồ sơ xin giấy phép lao động phải căn cứ vào kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH. Nếu bạn gặp vướn mắc về Nghị định 11/2016, hãy liên hệ ngay chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top