Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải xin giấy phép lao động

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải xin giấy phép lao động nếu vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. Đây là điểm mới của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

chuyên gia nước ngoài làm việc tại việt nam
Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần xin giấy phép lao động?

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn xin giấy phép lao động

Khi Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời gian ít hơn 90 ngày không phải làm bất kỳ thủ tục nào về xin giấy phép lao động, mà thay vào đó phải xin visa nhập cảnh vào Việt Nam, theo luật xuất nhập cảnh 2014.

Điều này cũng hợp lý vì thực tế, để xin được một giấy phép lao động, người nước ngoài phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau, và thời gian xử lý kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đến lúc cấp giấy phép lao động lý tưởng cũng mất 1 tháng, chưa kể thời gian xin lý lịch tư pháp ở nước ngoài, rồi thời gian xin chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, rất nhiều công đoạn nữa.

Tuy nhiên nếu chuyên gia làm việc trên 3 tháng bắt buộc phải xin giấy phép lao động.

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động?

Cũng theo Nghị định 11/2016, nếu chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 90 thì phải xin giấy phép lao động. Trường hợp làm việc mà không có giấy phép lao động nếu bị thanh tra sở lao động phát hiện, có thể yêu cầu phạt hành chính hoặc nặng nữa là trục xuất khỏi Việt Nam.

Nếu bạn là chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thời gian làm việc trên 3 tháng thì gọi ngay PNVT sẽ tiến hành xin giấy phép lao động để bạn làm việc hợp pháp tại Việt Nam, trong khi thời gian phạt hành chính rất cao, gấp 10-20 lần so với chi phí xin giấy phép lao động từ PNVT.

Như vậy, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể bị chi phối bởi 3 cơ quan khác nhau là sở lao động thương binh xã hội (hoặc ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, ban quản lý khu công nghệ cao) và mỗi cơ quan quản lý từng mảng khác nhau, nhưng không chồng chéo lên nhau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top