Địa chỉ Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

Đôi nét về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và khu công nghiệp Mapletree trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore được quy định tại quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 19/12/2016.

Cùng xem toàn văn nghị quyết 46/2016/QĐ-UBND để hiểu rõ các nhiệm vụ của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại đây

Thông tin về địa chỉ Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

– Địa chỉ : Tầng 3 Tháp A Tòa Nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

– Điện thoại: (0274) 3 743 901/ 902/ 904/ 905.

– Fax: (0274) 3 743 903

– Email: bqlvsip@binhduong.gov.vn

– Website: https://bqlvsip.binhduong.gov.vn/

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore chỉ giải quyết thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Còn với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương thì hãy đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục. Riêng trường hợp không thuộc sự quản lý của các 2 Ban Quản lý trên thì đến Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương để được giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top