Điều chỉnh giấy phép lao động khi sai thông tin

Điều chỉnh giấy phép lao động là trường hợp đã có kết quả giấy phép lao động. Tuy nhiên, giấy phép lao động bị sai thông tin, cần nộp lại cơ quan cấp giấy phép lao động (Sở Lao động/Ban Quản lý) và yêu cầu điều chỉnh thông tin cho chính xác.

Thường gặp các trường hợp điều chỉnh giấy phép lao động sau:

  • Điều chỉnh tên công ty (do sai tên công ty)
  • Điều chỉnh địa chỉ công ty (do sai địa chỉ)
  • Điều chỉnh tên, ngày tháng năm sinh, hộ chiếu, giới tính, quốc tịch của người nước ngoài
  • Điều chỉnh vị trí công việc, hình thức làm việc, chức danh công việc
  • Điều chỉnh thời gian làm việc, tình trạng giấy phép
  • Điều chỉnh số giấy phép (do giấy phép không ghi số rõ ràng….)

Điều chỉnh giấy phép lao động Việc đánh máy sai thông tin không phải là lỗi gì lớn cả. Nếu sau khi có kết quả giấy phép lao động, các bạn kiểm tra và phát hiện sai thông tin hãy liên hệ với cơ quan cấp để tiến hành điều chỉnh cho đúng, tránh trường hợp thanh tra mà thông tin trên giấy phép lao động không khớp với đối tượng làm việc, thì cả doanh nghiệp, người nước ngoài sẽ bị xử phạt theo quy định Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top