Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?

Theo công văn số 5322/CV-BCĐ hướng dẫn người nước ngoài nhập cảnh phòng chống Covid-19 nêu rõ các nội dung doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài làm việc cần:

  • Chịu trách nhiệm về việc mời chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài đúng người, đúng việc. Đồng thời phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh.
  • Đảm bảo chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và thân nhân đi cùng người nước ngoài được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 3 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam (trừ trường hợp đặc biệt); có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng người nước ngoài cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19;
Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?
Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?
  • Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng người nước ngoài vào Việt Nam.
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh và phải có đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của tổ chức, đơn vị.

Người nước ngoài nhập cảnh phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu địa chỉ lưu trú sau khi kết thúc cách ly tập trung) và kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh.

Hướng dẫn trên sẽ được điều chỉnh, cập nhật theo các chính sách xuất nhập cảnh, cũng như quy định về phòng chống dịch của Chính Phủ.

Xem thêm:

Làm giấy phép lao động trong thời Covid-19

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top