Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp

Giám đốc điều hành – CEO là chức vụ có quyền điều hành cao nhất trong các hoạt động hằng ngày của một doanh nghiệp. Công dân Pháp nói riêng, người nước ngoài nói chung cũng có thể giữ chức vụ giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp của Việt Nam khi thỏa điều kiện pháp luật.

Giám đốc điều hành Pháp đến làm việc tại VN trên 30 ngày và quá 03 lần trong 01 năm phải xin giấy phép lao động(GPLĐ). Thời hạn của GPLĐ thực cấp tối đa là 02 năm. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp bảo lãnh có thể tiếp tục gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành Pháp.

Khi nào cần gia hạn GPLĐ cho giám đốc điều hành Pháp?

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp sẽ giúp người lao động đó có thêm thời hạn làm việc tại Việt Nam đúng với vị trí, chức danh giám đốc điều hành tại công ty đã và đang làm việc trước đó.

GPLĐ của giám đốc điều hành Pháp phải được gia hạn ít nhất trước 05 ngày trước thời điểm hết hạn, nhưng không vượt quá 45 ngày. Nếu doanh nghiệp và người lao động Pháp vẫn muốn tiếp tục hợp tác làm việc thì nên chú ý đến thời hạn để gia hạn giấy phép.

Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt

Theo Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, việc gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp chỉ được tiến hành 01 lần duy nhất. Sau khi thời hạn gia hạn thêm kết thúc mà người lao động Pháp vẫn muốn tiếp tục làm việc thì cần thỏa thuận với đơn vị bảo lãnh để xin cấp giấy mới.

Hoạt động gia hạn chỉ áp dụng cho việc người lao động Pháp tiếp tục làm việc tại công ty cũ. Trường hợp đổi đơn vị công tác, thì doanh nghiệp tiếp nhận bảo lãnh lao động phải tiến hành xin cấp GPLĐ mới cho giám đốc điều hành người Pháp.

Điều kiện gia hạn GPLĐ cho giám đốc điều hành Pháp

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp bao gồm:

  • Đảm bảo mức thời gian gia hạn giấy phép làm việc (giấy phép lao động) còn tối thiểu là 05 ngày và không quá 45 ngày.
  • Phải được cơ quan có thẩm quyền của VN cấp công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Người Pháp phải đảm bảo có sức khỏe phù hợp với vị trí giám đốc điều hành dự kiến đảm nhiệm.
  • Có giấy tờ chứng minh người Pháp được tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp/đơn vị tại Việt Nam theo đúng nội dung của GPLĐ đã được cấp.

Gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành Pháp

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp gồm 02 bước sau:

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp gia hạn, doanh nghiệp bảo lãnh cho người lao động Pháp sẽ nộp bản giải trình theo mẫu 01/PLI  kèm giấy phép hoạt động của doanh nghiệp cho Bộ Lao động Thương binh và xã hội(LĐTBXH) hoặc UBND cấp tỉnh.

Thời gian xem xét: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo giải trình.

Kết quả: Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận.

Bước 2: Xin Gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Văn bản đề nghị gia hạn GPLĐ – mẫu số 11/PLI;
  • 02 ảnh màu kích thước 4x6cm;
  • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
  • Bản sao chứng thực hộ chiếu;
  • Giấy khám sức khỏe;
  • Văn bản chứng minh người Pháp tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp Việt Nam. Chẳng hạn như hợp đồng lao động, thỏa thuận tiếp tục làm việc…

Cơ quan xem xét cấp gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành Pháp: Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH.

Thời gian giải quyết: trong 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: gia hạn thêm thời hạn làm việc cho người lao động Pháp giữ chức vụ giám đốc điều hành hoặc

Nếu bạn cần xin gia hạn giấy phép lao động cho giám đốc điều hành người Pháp hoặc xin cấp giấy phép mới có thể gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.