Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động Gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh

Gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh

Người quản lý người Anh là người mang quốc tịch Anh có khả năng quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp/công ty. Theo quy định hiện hành, nhà quản lý thường bao gồm: chủ DNTN, thành viên hợp danh, chủ tịch/thành viên HĐTV, chủ tịch công ty, chủ tịch/thành viên HĐQT, giám đốc/tổng giám đốc…

Những nhà quản lý người Anh đến VN làm việc trên 30 ngày và vượt quá 03 lần trong 01 năm phải xin được giấy phép lao động tương ứng. Khi giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động muốn tiếp tục làm việc với người quản lý cần tiến hành gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh.

Quy định gia hạn giấy phép lao động cho quản lý người Anh

Nhà quản lý người Anh đến công tác cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc được công ty mẹ ở nước ngoài bổ nhiệm về Việt Nam làm việc, sẽ buộc phải xin giấy phép lao động tương ứng. 

Trường hợp nhà quản lý đến công tác tại VN dưới 30 ngày và ít hơn 03 lần trong 01 năm sẽ được miễn xin giấy phép lao động. Người sử dụng lao động chỉ cần làm thủ tục báo cáo với Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH trước ít nhất 03 ngày, kể từ ngày người Anh dự kiến đến VN làm việc.

Gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh

Thời hạn sử dụng của giấy phép lao động được cấp phụ thuộc vào thời hạn ký kết hợp đồng lao động, thời gian được bổ nhiệm công tác tại VN… nhưng không vượt quá 02 năm. Sau khi hết hạn, giấy phép lao động chỉ được phép gia hạn một lần duy nhất với thời hạn tối đa là 02 năm.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh, chỉ áp dụng cho trường hợp người lao động tiếp tục làm việc tại công ty cũ. Nếu sau khi giấy phép lao động hết hạn, nhà quản lý người Anh muốn đổi đơn vị công tác thì chủ thể bảo lãnh mới cần tiến hành việc xin cấp giấy phép lao động mới cho người Anh.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý Anh

  • Giấy phép lao động đã cấp còn thời hạn ít nhất là 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
  • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
  • Giấy tờ chứng minh nhà quản lý người Anh tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh

Tương tự như việc xin cấp giấy phép lao động mới, doanh nghiệp bảo lãnh nhà quản lý người Anh cũng cần tiến hành báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 01/PLI, cho Bộ LĐTBXH hoặc UBND cấp tỉnh trước khi xin giấy phép lao động.

Sau khi có công văn chấp thuận, chủ thể bảo lãnh mới tiến hành gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh

Thời điểm gia hạn giấy là trước ít nhất 05 ngày và không vượt quá 45 ngày vào thời điểm giấy phép lao động hết hạn. Hồ sơ cần chuẩn bị gia hạn bao gồm:

  • Văn bản đề nghị gia hạn GPLĐ – Mẫu số 11/PLI;
  • 02 ảnh màu kích thước 4x6cm;
  • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
  • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị sử dụng
  • Giấy chứng nhận sức khỏe/giấy khám sức khỏe.
  • Văn bản chứng minh có ít nhất 1 năm ở vị trí nhà quản lý.

Cơ quan tiếp nhận: Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH.

Thời gian giải quyết: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp không được phép gia hạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu quý công ty/doanh nghiệp đang cần hỗ trợ gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý người Anh, vui lòng gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được tư vấn chi tiết hơn!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.