Gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động là một

Thoạt đầu nghe làm cho chúng ta ngộ nhận rằng “không gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định luật lao động mới” làm chúng ta lo âu rằng người lao động từ đây sẽ không được gia hạn giấy phép lao động mà bắt buộc phải xin cấp mới giấy phép lao động, nhưng sau đó với sự ra đời của Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thì mọi việc đã sáng tỏ, và còn chứng minh thêm rằng đã giản đơn hóa tên gọi liên quan đến việc cấp lại lần thứ 2 trở đi đối với thủ tục xin giấy phép lao động.

Thật vậy, trước đây, việc xin cấp lại giấy phép có nhiều tên gọi khác nhau như gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, cấp thêm giấy phép lao động, nhưng giờ đây 3 loại giấy phép lao động này chỉ còn một tên gọi chung là cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Như vậy là kể từ đây, khi nói đến việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài chúng ta hiểu là việc cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vậy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top