Home Kiến thức GPLĐ Giải trình nhu cầu theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thế nào?

Giải trình nhu cầu theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thế nào?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được để đề nghị được xem xét, thẩm định và chấp thuận theo Mẫu số 01/PL1 và Mẫu số 02/PL1 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

  • Báo cáo giải trình theo Mẫu số 01/PLI
  • Nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì  theo Mẫu số 02/PLI
Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Theo Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thành phần hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI hoặc Mẫu số 02/PLI của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Nội dung thẩm định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp được uỷ quyền.

Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể gồm 11 trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.