Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Ở TPHCM có rất nhiều khu công nghiệp, một trong số đó là khu công nghiệp Vĩnh Lộc – được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ năm 1997. Người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp trong khu công nghiệp này buộc phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật? Vậy nếu người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động thì bị xử lý như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM gồm những loại giấy tờ, văn bản nào? Thông qua bài viết này, các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài sẽ hiểu rõ những vấn đề trên, ngoài ra, sẽ biết rõ quy trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM.

Xin giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại KCN Vĩnh Lộc

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Làm việc trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc không có giấy phép lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam cần phải chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Trường hợp không chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM để nộp cho cơ quan chức năng xem xét thì cả doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động nước ngoài đều sẽ bị xử phạt.

Quy định về mức phạt, hình thức phạt được thể hiện trong nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo nghị định này thì cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm trong lĩnh vực giấy phép lao động như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung, thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động;

b) Không gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Mỗi trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM sẽ yêu cầu những loại giấy tờ, văn bản khác nhau, cụ thể:

Loại hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCMThành phần hồ sơ
I. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động
1) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là chuyên gia lao động: 1) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài,…; hoặc 2) Giấy xác nhận chuyên gia của cơ quan/ doanh nghiệp tại nước ngoài; 3)
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia: 1) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài. 2) Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
2) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài (như bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..).
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ (miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
3) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho giám đốc điều hành– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên,…
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giám đốc điều hành. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
4) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.(có thời hạn trong 12 tháng)
– Lý lịch tư pháp theo quy định
– Văn bản chứng minh là giáo viên: 1) Chứng chỉ giảng dạy, phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc.2) Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
– 02 ảnh màu có kích thước 4cm x6cm
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
Lưu ý: Riêng trường hợp công ty giáo dục thì phải có thêm quyết định thành lập công ty.
5) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động trong trường hợp chuyển công ty khác làm việc– Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
– 02 ảnh màu 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy khám sức khoẻ
– Giấp phép lao động cũ
– Bằng cấp liên quan
– Lý lịch tư pháp Việt Nam
– Giấy phép kinh doanh photo.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
6) Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động trong trường hợp chuyển công việc mới cùng công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Hộ chiếu (Sao y có chứng thực); 02 ảnh màu (4cm x 6cm);
– Bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm
– Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương.
II. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động
Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép lao động cũ.
– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm.
– Hộ chiếu sao y bản chính
– Giấy khám sức khỏe.
III. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động
1) Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động bị mất– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc photo
2) Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động bị hỏng (bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình thẻ không còn rõ).– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
3) Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.
– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.
– Hộ chiếu photo (nguyên quyển)
4) Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa chỉ công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn xin cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe.
5) Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp do thay đổi tên công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy đăng ký kinh doanh sao y
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe
IV. Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động (xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động)
Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động– Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam), bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm, thư bổ nhiệm,
– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người lao động nước ngoài
– 02 ảnh 4 cm x6 cm (nền trắng) – không bắt buộc
* Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM là Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan này:

+ Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam

+ Điện thoại: 84-08-38.290.414, Fax: 84-08-38.294.271

+ Email: office@hepza.gov.vn, Website: http://www.hepza.gov.vn.

Quy định việc nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM.

Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Ban

Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đã cấp giấy phép lao động đó.

Lệ phí nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM

Theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân TPHCM thì mức lệ phí nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM được quy định như sau:

– Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép với hồ sơ xin cấp giấp phép lao động trong khu công nghiệp TPHCM.

– Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép với hồ sơ xin cấp lại giấp phép lao động trong khu công nghiệp TPHCM.

Trường hợp các bạn có bất kỳ vướng mắc nào khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc TPHCM thì hãy gọi đến văn phòng của PNVT. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi có thể tháo gỡ những khó khăn của hồ sơ cũng như hỗ trợ quý khách thực hiện tốt nhất thủ tục này để sớm có được giấy phép lao động trong tay.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown