Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM

Người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam trong khi hộ chiếu sắp hết hạn, phải tiến hành làm lại hộ chiếu mới. Khi được cấp hộ chiếu mới, đối tượng này sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động để thông tin về số hộ chiếu trên giấy phép lao động khớp với số ký hiệu ghi trong sổ hộ chiếu. Và bài viết này của chúng tôi sẽ giới thiệu thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM? Nơi cấp lại giấy phép lao động và lệ phí thực hiện thủ tục. Chúng ta cùng dành vài phút để tìm hiểu nội dung này nhé.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM

Để thực hiện được thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

  1. Giấy phép lao động còn thời hạn
  2. Đã có sổ hộ chiếu mới
  3. Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ dưới đây:

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM

Nơi cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM

Bạn có thể đến 1 trong 3 cơ quan dưới đây để được cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM, cụ thể:

  1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM (nếu bạn làm việc ngoài tổ chức, doanh nghiệp Ban Quản lý)
  2. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (nếu bạn làm việc trong Ban Quản lý)
  3. Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM (nếu bạn làm việc trong Ban Quản lý khu công nghệ cao)

Xem thêm gia hạn visa du lịch cho người nước ngoài

Lệ phí thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu ở TPHCM

Theo quy định tại nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐ thì lệ phí xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TPHCM là 450.000 đồng/01 giấy phép. Đây là khoản phí đóng cho cơ quan giải quyết thủ tục.

Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ cấp lại giấy phép lao động thì mức phí dịch vụ sẽ bao gồm mức phí nhà nước. Tuy nhiên, bạn sẽ rút ngắn quá trình thực hiện thủ tục và nhanh chóng có được kết quả giấy phép lao động khi bạn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài có uy tín tại TPHCM. Và PNVT là một trong số những công ty cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động thật 100%, có kết quả giấy phép lao động trong 2- 3 tuần. Vì vậy, nếu các bạn cần được tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép lao động hay xin cấp lại giấy phép lao động ở bất kỳ trường hợp nào thì hãy gọi cho PNVT của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top