Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận được quy định trong nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Nghị quyết này được kỳ họp thứ 4, khóa X, Hội Đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua và ban hàng ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận

Theo khoản 1, điều 2 nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận được quy định như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép;

– Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/giấy phép.

Nơi thu lệ phí thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND

Nơi thu lệ phí thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận. Thông tin liên hệ với Sở cụ thể như sau:

Địa chỉ: Đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259).3822941;

Fax: (0259).3825608;

Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soldtbxh/Pages/Default.aspx

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận theo nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND

Theo nghị quyết, đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận là người sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đối tượng này phải nộp lệ phí khi làm thủ tục để được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Hồ sơ giấy phép lao động nộp cùng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận

– Thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động.

– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

– Phiếu lý lịch tư pháp.

– Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác.

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Xem toàn bộ nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận tại đây.

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top