Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND, lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND, lệ phí cấp giấy phép lao động tại tỉnh Bình Thuận được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp bất thường thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2018. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2018. Nghị quyết này đã thay thế số thứ tự 2, mục B, phụ lục, danh mục mức thu tối đa các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014.

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND, lệ phí cấp giấy phép lao động

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận theo nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND

Theo khoản 3, điều 1, nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/03/2018

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận theo nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận theo nghị quyết số 46/2018/NQ-HDND là người sử dụng lao động nước ngoài. Đây là đối tượng phải nộp lệ phí khi muốn làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nơi thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận theo nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND

Theo khoản 2b, điều 1, nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND thì nơi thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận như sau:

– Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

– Điện thoại: 0623.821002;

– Fax: 0623.825932

– Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

– Website:http://sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Bạn có thể tải/ download Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top