Home Kiến thức GPLĐ Mức phạt khi NLĐNN không có giấy phép làm việc

Mức phạt khi NLĐNN không có giấy phép làm việc

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy tờ nêu trên hoặc giấy tờ hết hạn thì tổ chức, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho lao động nước ngoài đủ tiêu chuẩn làm việc theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Giấy phép lao động là cơ sở quan trọng để gia hạn visa hoặc xin cấp thẻ tạm trú để lưu trú hợp pháp, đúng mục đích ở Việt Nam.

Mức phạt đối với NLĐ nước ngoài không có giấy phép làm việc.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

  • Làm việc nhưng không có giấy phép lao động;
  • Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Hình thức xử phạt bổ sung: Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

giấy phép làm việc

Mức phạt đối với NSDLĐ khi sử dụng NLĐ nước ngoài không có giấy phép làm việc.

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

  • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
  • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 người trở lên.

Như vậy, để tránh trường hợp NSDLĐ bị phạt và NLĐ nước ngoài bị trục xuất, NSDLĐ tìm hiểu thủ tục cấp mới giấy phép lao động (NLĐ nước ngoài chưa có giấy phép) và thủ tục gia hạn giấy phép lao động (NLĐ nước ngoài đang có giấy phép), cấp lại giấy phép lao động theo quy định pháp luật của Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.