Home Kiến thức GPLĐ Có được miễn giấy phép lao động cho nhà quản lý?

Có được miễn giấy phép lao động cho nhà quản lý?

Nhà quản lý nước ngoài được chia thành nhiều trường hợp: nhà quản lý được thuê, nhà quản lý là chủ đầu tư hoặc thành viên góp vốn. Trường hợp nhà quản lý có được Miễn giấy phép lao động không? và nếu được miễn giấy phép lao động thì trong trường hợp nào?

Nhà quản lý là gì?

Căn cứ khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Trường hợp nhà quản lý nên làm giấy phép lao động

Nhà quản lý  nước ngoài là 1 trong 4 vị trí được cấp giấy phép lao động (Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật)

Nhà quản lý thường nắm giữ các chức danh như giám đốc, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nếu nhà quản lý nước ngoài  là trường hợp được doanh nghiệp thuê làm việc thì cần xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu/thành viên góp vốn có số vốn góp dưới 3 tỷ hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị/thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần có vốn góp dưới 3 tỷ thì nên làm làm giấy phép lao động để từ đó xin cấp thẻ tạm trú 2 năm thuận tiện hơn.

miễn giấy phép lao động cho nhà quản lý

Nhà quản lý được miễn giấy phép lao động

Theo điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu nhà quản lý là chủ sở hữu, thành viên góp vốn có vốn góp trên 3 tỷ đồng hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có vốn góp từ 3 tỷ trở lên thì không phải xin giấy phép lao động.

Đối tượng này thuộc trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động xong phải làm báo cáo trình cơ quan chức năng. Báo cáo cần có các thông tin:  họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động hoặc xin miễn giấy phép lao động cho nhà quản lý, hãy gọi ngay HOTLINE của chúng tôi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.