Người lao động nước ngoài tại Việt Nam khi nào đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, ngày 01 tháng 01 năm 2018, lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định này được thể hiện tại khoản 2, điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là chính sách triển khai theo hình thức bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam khi nào đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tuy nhiên, đến nay chúng ta chưa có văn bản hướng dẫn nào triển khai việc thực hiện chính sách trong thực tiễn. Do đó, nhiều doanh nghiệp/ người nước ngoài chưa biết phải làm như thế nào? Xem tham khảo thêm thời hạn làm giấy phép lao động

Trước vấn đề này, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội cho biết: Khi cụ thể hóa nội dung này thì nó liên quan nhiều tới các quy định hiện tại cũng như xác định rõ hơn đối tượng nào sẽ thuộc diện tham gia và thực hiện với các chế độ, cũng như các lộ trình để làm sao các doanh nghiệp có thể thích ứng dần với các quy định mới. Vì tại thời điểm hiện nay Chính phủ đang cân nhắc trong quá trình trao đổi với Quốc hội về các nội dung hướng dẫn.

Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, Chính Phủ vẫn chưa ban hành Nghị định triển khai thực hiện chính sách này, do đó chúng ta vẫn chưa phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng này./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top