Thời hạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thời hạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là thắc mắc mà người sử dụng lao động cũng như người lao động nước ngoài đều rất quan tâm. Thời hạn làm giấy phép lao động có thể hiểu thành 3 trường hợp sau đây:

thời hạn làm giấy phép lao động

1. Thời hạn làm giấy phép lao động là thời gian xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam

Theo quy định của cơ quan chức năng thì bạn sẽ nộp mẫu số 1 và 10 ngày sau thì bạn phải nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho cơ quan chức năng. Sau 10 ngày xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng bạn sẽ nhận được giấy phép lao động. Như vậy, tổng cộng bạn phải mất 20 ngày để làm hồ sơ xin giấy phép lao động tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tuy nhiên thực tế thì bạn phải chuẩn bị tinh thần thêm 10 ngày nữa để phòng hờ các tình huống phát sinh xảy ra. Tổng cộng thời gian mà bạn có thể nhận được giấy phép lao động chắc chắn sẽ là 3 tuần làm việc của cơ quan chức năng.

2. Thời hạn làm giấy phép lao động là thời hạn bắt đầu làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài, thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên bắt buộc phải có giấy phép lao động (trừ những trường hợp được miễn giấy phép lao động). Nếu bạn làm việc trên 3 tháng mà không có giấy phép lao động thì bạn có thể bị trục xuất về nước, còn doanh nghiệp – người sử dụng lao động có thể phải chịu mức phí hành chính cũng như bị đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời điểm nhất định tùy theo mức độ vi phạm.

3. Thời hạn làm lại giấy phép lao động trước khi giấy phép lao động hết hạn

Để được cấp lại giấy phép lao động hay gia hạn giấy phép lao động, thì 45 ngày trước khi giấy phép lao động hiện tại hết hạn, người nước ngoài cần nộp thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Nếu ít hơn 45 ngày thì việc cấp lại giấy phép lao động sẽ gặp nhiều khó khăn, vì có thể sẽ “mất quyền” xin cấp lại mà phải rơi vào trường hợp thủ tục cấp mới mà chúng ta biết thủ tục cấp mới giấy phép lao động thì thành phần hồ sơ sẽ nhiều hơn.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là giấy thông hành để họ có thể làm việc hợp pháp tại mỗi quốc gia. Giấy phép lao động có thời hạn sử dụng nhất định. Tại Việt Nam, giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài có thời hạn 2 năm. Hết thời hạn ghi trên giấy phép lao động thì người sử dụng lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động, và thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn cũng là 2 năm. Thời hạn này được quy định tại điều 173 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Do đó, bạn cần lưu ý thời hạn làm giấy phép lao động để có thể chắc chắn chuẩn bị và nộp hồ sơ làm giấy phép lao động đúng thời điểm, tránh những trường hợp đáng tiếng xảy ra cho người lao động cũng như người sử dụng lao động.

1 thought on “Thời hạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài”

  1. Trần Thanh Truyền

    Thời hạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài – ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top