Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động sẽ bị xử phạt như thế nào? Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động có sao không? PNVT sẽ hỗ trợ bạn có thông tin về vấn đề này.

Căn cứ Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động hết hạn bị Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng  kèm hình thức bổ sung trục xuất khỏi Việt Nam.

Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

  •  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau đây:
  1. Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định;
  2.  Không gửi hợp đồng lao động bản gốc hoặc bản sao có chứng thực đã ký kết sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.
  •  Sẽ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  •  CP Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:
  1. 30.000.000 đồng – 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  2.  45.000.000 đồng – 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
  3.  60.000.000 đồng – 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 người trở lên.

Để không bị xử phạt, doanh nghiệp, người nước ngoài hãy thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu cần tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hãy gọi HOTLINE của chúng tôi nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top