Nơi cấp giấy phép lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nơi cấp giấy phép lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Doanh nghiệp, người lao động nước ngoài tùy từng trường hợp sẽ nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại 1 trong 2 cơ quan này. Cùng tìm hiểu 2 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động nói trên để biết rõ về nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé.

Nơi cấp giấy phép lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi cấp giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp. Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt với việc quản lý người lao động nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn của tỉnh. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan này:

– Địa chỉ: Số 11 Trường Trinh, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Điện thoại: (84-254) 3541.812

– Fax: : (84-254) 3540.705

– E-mail: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

– Website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi cấp giấy phép lao động trong Khu Công nghiệp

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi cấp giấy phép lao động trong Khu công nghiệp tỉnh. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động các khu công nghiệp theo qui định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về Khu công nghiệp và Khu chế xuất và Khu kinh tế.

Đặc biệt, trong việc quản lý người lao động nước ngoài, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thông tin liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

– Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: (0254)3 816 640

– Fax: (0254)3 858 531

– Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn

– Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì đến Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để được giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động. Còn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp của tỉnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top