Làm giấy phép lao động theo hình thức chào bán dịch vụ

Chào bán dịch vụ là một trong số rất nhiều hình thức làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Cuối năm 2020, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định mới quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó, đối tượng làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ được nêu cụ thể, rõ ràng tại khoản 9 điều 3, nghị định 152/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/2/2021.

Làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ nghĩa là gì?

Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.

Quy định thủ tục làm giấy phép lao động theo hình thức chào bán dịch vụ
Quy định thủ tục làm giấy phép lao động theo hình thức chào bán dịch vụ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức chào bán dịch vụ

  1.  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI.
  2.  Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  3.  Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
  4.  02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  5.  Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  6.  Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
  7.  Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
  8.  Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định.

Thời hạn của giấy phép lao động với người làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  •  Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
  •  Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

Và theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thì trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ cần gửi hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ có văn bản thông báo kết quả cụ thể.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top