Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng (Lam Dong Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được quy định theo pháp luật Việt Nam.

sở lao động thương binh xã hội tỉnh lâm đồng

Chức năng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Lâm Đồng nhanh, trọn gói

Gia hạn visa cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Các thủ tục làm giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng giải quyết

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động sau:

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng qua:

– Địa chỉ: 6 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh – Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt.

– Điện thoại: 0263.3822165

– Fax: 0263.3836827

– Email : sldtbxh@lamdong.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.lamdong.gov.vn

Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng thì hãy liên hệ với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể liên hệ với chuyên gia làm giấy phép lao động của công ty PNVT chúng tôi.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan này Giới thiệu sơ nét về Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương Binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top