Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Tay Ninh Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, thanh tra việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động, điều tra tai nạn lao động, giải quyết các thủ tục liên quan đến giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh…

sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tây ninh

Sơ lược về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

>>> Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

>>> Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Tháng 4/1988, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan Sở Lao động và Sở Thương binh xã hội (Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 29/4/1988 của UBND tỉnh Tây Ninh).

Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 138 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại: 0276 3822511

Fax: 0276 3826764

Email: soldtbxh@tayninh.gov.vn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh có nhiệm vụ cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động. Do đó, Sở sẽ giải quyết các thủ tục sau:

– Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Thủ tục thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Do đó, nếu bạn có nhu cầu làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Tây Ninh thì hãy đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Trường hợp bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép lao động thì có thể liên hệ với công ty PNVT của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top