Sử dụng các mẫu xin giấy phép lao động như thế nào?

Mẫu văn bản làm giấy phép lao động luôn làm cho những người thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động nhức đầu. Nhiều trường hợp sử dụng sai mẫu làm giấy phép lao động mà hồ sơ bị trả về, phải thực hiện lại mẫu mới để bổ sung vào hồ sơ, khiến người nộp hồ sơ làm giấy phép lao động vô cùng vất vả, mệt mỏi. Vậy mẫu văn bản nào là mẫu mới nhất được sử dụng hiện nay? Từng trường hợp làm giấy phép lao động thì áp dụng mẫu văn bản nào? Sau đây, những chuyên gia của PNVT xin được chia sẻ để bạn phần nào đó hiểu hơn về mẫu văn bản thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động.

các mẫu xin giấy phép lao động

Mẫu văn bản làm giấy phép lao động mới nhất được quy định ở đâu?

Mẫu văn bản làm giấy phép lao động được quy định trong các văn bản sau:

– Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các mẫu văn bản làm giấy phép lao động thường gặp

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến các mẫu văn bản trong các thủ tục làm giấy phép lao động thường gặp. Cụ thể:

– Mẫu số 1 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Xem mẫu tại đây

– Mẫu số 7- thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH – Văn bản đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động. Xem mẫu tại đây

– Mẫu số 2 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH- Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sừ dụng lao động. Xem mẫu tại đây.

– Mẫu số 5 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp/ tổ chức. Xem mẫu tại đây

Cách sử dụng mẫu văn bản làm giấy phép lao động thường gặp

– Mẫu số 1 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – sử dụng trong thành phần hồ sơ xin cấp mới; gia hạn giấy phép lao động; hồ sơ cấp lại do thay đổi số hộ chiếu, địa chỉ, tên công ty ghi trên giấy phép lao động; hồ sơ miễn giấy phép lao động…

– Mẫu số 7- thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH – Sử dụng trong hồ sơ xin cấp mới/gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Mẫu số 5 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – sử dụng trong hồ sơ miễn giấy phép lao động hay hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Mẫu số 2 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH- sử dụng khi có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp/ tổ chức. Đó là mẫu điều chỉnh tất cả các nội dung thông tin trong mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH, ví dụ:

+ Điều chỉnh thời gian

+ Điều chỉnh vị trí công việc: chuyên gia – thành lao động kỹ thuật và ngược lại

+ Điều chỉnh chức vụ: từ a sang b và ngược lại….

Như vậy, PNVT chúng tôi đã giới thiệu các mẫu văn bản và cách sử dụng các mẫu văn bản làm giấy phép lao động thường gặp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu hồ sơ xin giấy phép lao động hoặc thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động thì hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp, từng đối tượng nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top