Thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Trong văn bản mới nhất của Chính Phủ được ban hành ngày 30/12/2020 vừa qua, các quy định mới về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cũng được đề cập đến. Văn bản đó là Nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2021. Theo nghị định này thì thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021 sẽ sử dụng mẫu văn bản mới. Chúng ta cùng tìm hiểu mẫu hồ sơ và quy định thời điểm thực hiện thủ tục nhé.

thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thời điểm làm thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Khi có sự thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động

Cơ quan giải quyết thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Cơ quan giải quyết thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo nghị định 152/2020/NĐ-CP là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố.

Mẫu hồ sơ làm thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Khi thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 02/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP, mà không phải là mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH như trước đây nữa.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm về thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021 các bạn có thể liên hệ PNVT để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top