Tìm hiểu Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiềng Giang là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Nhiệm vụ quản lý lao động nước ngoài của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang được dịch sang tiếng Anh là Tien Giang Management Board of Industrial Zones (viết tắt là TIZA). Theo quyết định số 2257/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang được ban hành ngày 15/8/2016 thì Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang có nhiệm vụ thực hiện việc quản lý nhà nước về lao động nước ngoài, cụ thể là cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang.

Thông tin liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Khi cần thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến lao động nước ngoài, các bạn hãy đến với Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan này:

Địa chỉ trụ sở chính : Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 4 – Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại: 073.3871808 – Fax: 073.3871808

Email: bqlkcn@tiengiang.gov.vn

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở tỉnh Tiền Giang

Người sử dụng lao động phải nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân ngày 14/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Dưới đây là mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở tỉnh Tiền Giang, cụ thể:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang, hãy liên hệ đến Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang. Nếu các bạn có nhu cầu được chuyên gia có kinh nghiệm hơn 11 năm của PNVT tư vấn và hỗ trợ thì hãy gọi đến văn phòng của PNVT chúng tôi. Với khả năng của mình, PNVT cam đoan sẽ hỗ trợ các bạn xử lý nhanh hồ sơ, sớm có được kết quả giấy phép lao động tiết kiệm mà lại hiệu quả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top