Văn bản chứng minh là nhà quản lý, xin giấy phép lao động

Văn bản chứng minh là nhà quản lý là giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ xin giấy phép lao động. Nói cách khác đó là điều kiện cần có để đảm bảo xin được giấy phép lao động cho nhà quản lý. Vậy văn bản chứng minh là nhà quản lý gồm những gì?

Để chứng minh là nhà quản lý doanh nghiệp các bạn cần có giấy tờ ghi rõ tên, vị trí, chức vụ trong doanh nghiệp. Giấy tờ này phải có giá trị pháp lý. Thường thì văn bản chứng minh là nhà quản lý gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập

“Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Nhà quản lý doanh nghiệp thường giữ chức danh sau:

  • Nhà quản lý – Chủ tịch công ty/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị
  • Nhà quản lý – Tổng Giám đốc
  • Nhà quản lý – Giám đốc
  • Nhà quản lý – Trưởng văn phòng đại diện

Văn bản chứng minh là nhà quản lý

2. Điều lệ công ty

Một số doanh nghiệp quy định rõ vị trí, chức danh nghiệm vụ của nhà quản lý trong điều lệ công ty và đây cũng được xem là loại giấy tờ quan trọng để chứng minh khi xin giấy phép lao động cho nhà quản lý.

3. Thư bổ nhiệm vị trí quản lý

Ngoài 2 trường hợp trên, thư bổ nhiệm vị trí nhà quản lý cũng được xem là văn bản chứng minh. Các trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thường gặp trường hợp mẹ ở công ty nước ngoài bổ nhiệm vị trí quản lý và điều động nhân sự này sang làm việc ở Việt Nam.

Để thực hiện thủ tục làm  giấy phép lao động cho nhà quản lý, các bạn hãy gọi ngay HOTLINE của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top