Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động Xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào

Xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào

Việc xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào được thực hiện trong các trường hợp: giấy phép lao động bị mất, bị hỏng/bị rách, người lao động có nhu cầu thay đổi họ tên/quốc tịch/hộ chiếu/địa điểm làm việc. Điều kiện tiên quyết để xin cấp lại giấy phép lao động là: giấy cũ phải còn thời hạn sử dụng.

Điều kiện cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý Lào

Điều kiện để xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào, bao gồm:

 • Thuộc các trường hợp được xét cấp lại giấy phép lao động hợp pháp;
 • Tại thời điểm thực hiện thủ tục xin cấp lại, giấy phép lao động của nhà quản lý người Lào phải còn giá trị sử dụng;
 • Nhà quản lý người Lào phải tiếp tục làm việc cho một đơn vị tại VN. Nếu đổi địa điểm làm việc hay đổi chủ thể bảo lãnh thì cần thực hiện theo thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động, chứ không được xét duyệt cấp lại.

Xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào

Xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào

Hồ sơ xin cấp lại

Muốn xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào, chủ thể bảo lãnh cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với các giấy tờ như sau:

 • Văn bản xin cấp lại giấy phép lao động – mẫu 11/PLI;
 • 02 ảnh màu của nhà quản lý người Lào với kích thước 4x6cm;
 • Bản sao kết quả công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài(dùng lại bản cũ khi thực hiện việc xin cấp mới, không cần báo cáo giải trình lại thêm lần nữa);
 • Bản gốc/bản sao chứng thực giấy phép lao động của nhà quản lý người Lào. Nếu:
  • Bị mất: thay thế bằng văn bản xác nhận làm mất giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại nơi tạm trú cấp phép;
  • Nếu cần bổ sung/sửa đổi thông tin: chuẩn bị thêm giấy tờ chứng minh các thông tin được sửa đổi hợp pháp.

Lưu ý: các giấy tờ, tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài thì cần có thêm con dấu xác nhận hợp thức hóa và dịch thuật công chứng chuẩn.

Thẩm quyền cấp lại

 • Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Thời hạn xét cấp lại: trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý Lào. Trường hợp bị từ chối cấp lại, nhà quản lý/đơn vị bảo lãnh sẽ nhận được công văn trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại cho người Lào

Thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại, sẽ tương đương với giá trị của giấy phép lao động cũ trừ đi thời hạn thực tế đã làm việc, lao động tại VN tính đến thời điểm xin cấp lại giấy phép lao động.

Hiểu đơn giản thì giá trị của giấy phép lao động trước và sau khi xét cấp lại sẽ tương đương với nhau. Không vượt quá hạn định cho phép của giấy phép lao động hợp pháp(không quá 02 năm).

Nếu bạn không có kinh nghiệm xử lý, thời gian để chờ đợi việc xin cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý người Lào, thì hãy gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được hỗ trợ nhé!

 Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.