Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Bac Lieu Industrial Zones Authority) được thành lập theo quyết định số 548/QD-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 7/5/2007. Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, chịu trách nhiệm quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời cơ quan này còn quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Nhiệm vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý về đầu tư đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại điều 81 nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến quản lý và phát triển các khu công ghiệp theo phân cấp, ủy quyền của pháp luật.

Phòng xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn của tỉnh

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu là cơ quan sẽ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Địa chỉ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu có tư cách pháp nhân. Hiện các bạn có thể liên hệ với cơ quan này qua địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại: 02913 957697 – Fax: 02913 954694 – mail: bqlckcn@baclieu.gov.vn.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục xin cấp giấy phép lao động hoặc có việc liên quan đến hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thì hãy đến với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhé. Các bạn có thể liên hệ trước để được tư vấn trước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top